Utredning av Ekeby skola

Kommunfullmäktige i Bjuv har beslutat om en utredning av om- och tillbyggnad av Ekeby skola.

Vad har hänt?

Under 2020 har vi genomfört en utredning. Vi har bland annat inventerat byggnaderna och haft workshops med personalen på skolan som en del i att möta upp vilka behov som finns och ta reda på hur vi ska kunna optimera byggnaderna.

Vi har även genomfört flera studier på skolan, bland annat belysnings- och ventilationsstudier.

Vad gör ni nu?

Vi färdigställer utredningen och gör en rapport över vad vi kommit fram till.

Vilket är nästa steg?

Under 2021 ska kommunen fatta beslut om hur arbetet med om- och tillbyggnad av skolan ska gå till. Beslutet ska baseras på de behov som kommit fram i utredningen och rapporten.

Hur får jag mer information om processen?

Information uppdateras löpande på den här sidan.