Läsårstider och lov

Här hittar du när skolans läsår börjar och slutar samt lov och studiedagar.

Gatumålning

Studiedagar och annan ledighet

Det kan finnas skillnader mellan skolorna för hur ledigheter, lov, studiedagar och andra dagar då eleverna är lediga ser ut.

Varje skola och fritidshem har exempelvis kompetensutvecklingsdagar för sin personal och då är eleverna lediga. Vid terminsstarten informerar barnens skola om när dessa dagar infaller.

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 2022 (15 augusti – 22 december)

26 september studiedag

31 oktober – 4 november höstlov (v. 44)

7 december studiedag

Vårterminen 2023 (11 januari – 12 juni)

9-10 januari lovdagar

20 – 24 februari sportlov (v. 8)

15 mars studiedag

3 – 6 april påsklov (v. 14)

17 maj studiedag

19 maj lovdag

5 juni lovdag