Bjuvs kommuns logga

PRAO

Vissa saker är svåra att läsa sig till, de behöver man uppleva själv. Att arbeta är en sådan sak. PRAO är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och är en viktig del av skolans undervisning.

bakverk med hjärta

Genom prao får du som elev möjlighet att bekanta dig med arbetslivet och en liten inblick i vad det innebär att arbeta. Under en praoperiod lär du dig också mycket om dig själv. Hur agerar du i en ny miljö bland nya människor? Hur reagerar du på oväntade situationer? Hur löser du problem?

Alla kunskaper och erfarenheter du får av en praoperiod kan hjälpa dig att göra ett väl underbyggt val inför gymnasiet och ditt kommande arbetsliv. Praon hjälper dig också att bygga upp ett kontaktnät med vuxna i arbetslivet och kan kanske skapa möjligheter för ditt första extrajobb eller sommarjobb.

Alla elever ska ha tio dagars prao under årskurs 8 eller 9. Praon är en del av undervisningen och närvaron är obligatorisk.

Prao HT24

Under höstterminen kommer praon att genomföras under följande veckor:

  • v. 41 åk 9 Jens Billeskolan
  • v. 43 åk 9 Ekeby Skola
  • v. 46 åk 8 Varagårdsskolan

Före PRAO

Vet du vart du vill PRAOa? Kontakta arbetsplatsen och fråga!

I kontakt med arbetsgivare berättar du vem du är, varför du vill PRAOa hos dem och vilken period det gäller.
Om du får PRAOplats hos arbetsgivaren ska du fylla i blanketten du har fått från Syv och lämna tillbaka till SYV.
Om du själv inte har ordnat fram till det datumet du får av Syv en plats kommer Syv välja en plats åt dig.


Under PRAO

Nu är det dags för den efterlängtade PRAO.

Du har fått träffa din handledare. Fått introduktion och info om vad som gäller.
Följ reglerna såsom klädkod, arbetsuppgifter och beteende.
Du kommer arbeta max 7 timmar och en timmelunch. Så totalt är du på PRAO i 8 timmar max.

Är du sjuk, sen eller behöver vara frånvarande ska din vårdnadshavare höra av sig tillsammans med dig till arbetsgivare/ handledare och skolan.

Arbetsplatsen har fått ett mail som innehåller praktikkort. Där kommer arbetsplatsen registrera din närvaro. Fråga om de har fått det, om inte berätta för SYV så vi skickar om det.

Dokumentera dina erfarenheter från PRAO-perioden genom att skriva PRAO dagbok. Det kan vara roligt att titta tillbaka på det om något år.

Efter PRAO

Du är tillbaka till skolan och det är dags för uppföljning och reflektion. Reflektera över din PRAO-upplevelse och vad du har lärt dig.
Presentera dina erfarenheter och lärdomar.
Använd dina erfarenheter och lärdomar från PRAO i din fortsatta utbildning och ditt framtida karriärval.
Det är viktigt för oss att veta hur du har tyckt att PRAO har varit. Därför kommer vi be dig svara på några frågor angående PRAO. Vi är tacksamma att du tar dig tid att besvara våra frågor så att PRAO kan bli bättre.

Arbetstider

Du behöver ta kontakt med arbetsplatsen och ta reda på mer kring vilken tid du börjar.

Du följer arbetsplatsens tider, men du får inte arbeta mer än 7 timmar när lunch är utöver den tiden.

Du får inte arbeta före kl 06.00 eller efter kl 20.00. Arbetsmiljölagens regler gäller för vilka arbetsuppgifter du får utföra på din PRAO.


Lunch

Grundregeln är att du äter i en skolmatsal i Bjuvs kommun.

Alla elever som inte har tillgång till att äta på någon skola i Bjuvs kommun har rätt till matersättning.

Om det inte finns tillgång till någon skola för dig att äta på får du själv ordna med lunch. Skolan isf kan bevilja en matersättning med 30 kronor per dag.

Mat- ersättningen betalas ut till dig efter att arbetsgivare lämnar in din närvaro i efterskott. Vid frånvaro betalas inte ersättningen ut.

Du som har rätt till matersättning kommer få blankett av Syv.

 

Resa

Om du behöver åka buss eller tåg mellan 4 km - 4 mil står skolan för biljetten.

Resorna kommer att laddas upp under ”Biljetter” à ”Oanvända biljetter” i Skånetrafikens app. Du kommer få en 24 timmarsbiljett per dag som du behöver aktivera innan du kliver på tåg eller buss. Obs! Aktivera endast en biljett/Dag.


Försäkring

Skolans olycksfallsförsäkring gäller även vid PRAO.


Sekretess

Handledaren pratar med dig om vad som gäller för den aktuella PRAO-platsen.


PRAO-bricka (namnbricka)

PRAO-brickan med ditt namn ska användas under PRAO-perioden.

Vid flera frågor vänd er till Syv.

Studie- och yrkesvägledare
Varagårdsskolan
Ida Lilja
0708-32 27 79
ida.lilja@bjuv.se

Studie- och yrkesvägledare
Ekeby skola
Anna-Lena Hall
0720-50 26 63
anna-lena.hall@bjuv.se

Studie- och yrkesvägledare
Jens Billeskolan
Alexander Whitaker
070- 304 49 87
alexander.whitaker@bjuv.se

Senast publicerad: