Bjuvs kommuns logga

Varagårdsskolan

Varagårdsskolan i Bjuv erbjuder grundskola från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola samt fritidshem. Här erbjuds eleverna både omsorg och kunskap och vi arbetar utifrån varje elevs förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Varagårdsskolan

Om oss

Varagårdsskolan F-9 ligger centralt placerad i Bjuv och delar lokaler med anpassade grundskolan. Vi arbetar för att de olika verksamheterna inom området ska förenas av en gemensam värdegrund och som ett led i värdegrundsarbetet förebygger vi på olika sätt våld och mobbing. På vår skola ska alla uppleva ett gott arbetsklimat, känna trygghet, tillit och trivsel och bemöta varandra med ömsesidig respekt.

Vi strävar efter att vara en flexibel organisation, där eleverna får möjlighet att arbeta efter sina individuella förutsättningar i olika grupperingar för att nå uppsatta mål. Genom ett rikt varierat arbetssätt – temaarbete i grupper, enskilt arbete, muntliga och skriftliga redovisningar osv, möter vi på olika sätt varje enskild elev.

Vi uppmuntrar elevens aktiva deltagande och samverkan mellan hem och skola, som också är av stor betydelse för de resultat som kan uppnås. Vi använder lärplattformen InfoMentor där du som vårdnadshavare bland annat kan rapportera frånvaro samt följa barnets kunskapsutveckling.

» Här hittar du mer information om InfoMentor.

» Logga in på InfoMentor.

skolbibliotek

Fritidshem

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Barnet kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

» Här kan du läsa mer om fritids och hur du ansöker om plats. 

utemiljö

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam (EHT) som tillsammans med den centrala elevhälsan, skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare arbetar för att främja elevernas lärande och hälsa.

» Här hittar du kontaktuppgifter och kan läsa mer om elevhälsans arbete.

Varagårdsskolan

Besöksadress
Södra Storgatan 21
267 40 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Varagårdsskolan
Box 501
267 25 Bjuv

Mejl
varagardsskolan@bjuv.se

Frånvaroanmälan
Infomentor

Rektor
Martin Johansson
042-458 53 19
martin.johansson@bjuv.se

Biträdande rektor
Sofie Ertzinger
042-458 56 19
sofie.ertzinger@bjuv.se

Biträdande rektor
Åsa Wiveus
042-458 58 82
asa.wiveus@bjuv.se

Skolsamordnare
Roger Hatter
042-458 53 20
roger.hatter@bjuv.se

Skolsadministratör
Almina Talic
042-458 57 82
almina.talic@bjuv.se

Rektor anpassade grundskolan
Anna Bergevi
0709-58 53 67
anna.bergevi@bjuv.se

Fritidshem
varagard.fritidshem@skola.bjuv.se

Biträdande rektor fritidshem
Lina Löfgren
0730-66 01 27
lina.lofgren@bjuv.se

AvdelningDelfinen

042-458 50 47

0709-49 54 21

Draken

042-458 53 21

0709-49 54 22

Hajen

042-458 51 73

0709-49 54 23


Senast publicerad: