Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogrammen (IM) är till för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. På ett introduktionsprogram får du en utbildning som är anpassad efter dina behov.

Färgglada bänkar utomhus

Vi har ingen egen IM-utbildning i Bjuvs kommun, utan samarbetar med andra skolor.

På ett introduktionsprogram kan du anpassa studieplanen efter dina behov tillsammans med läraren som tar fram en plan för din gymnasieutbildning. I vanliga fall ska IM omfatta studier på heltid. Du studerar alltså i samma takt som elever på ett nationellt program

Vilken inriktning du ska välja beror på dina förutsättningar och vilka mål du har med utbildningen.

Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare om vad du ska välja och hur du söker.

Individuellt alternativ (IMA)

Det här är ett introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till ett nationellt program.

Du får en utbildning som är anpassad efter dina behov och som förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller jobb.

Antagning till programmet görs via din hemkommun.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val är ett program för dig som vill läsa ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program, men saknar betyg i vissa behörighetsgivande ämnen.

För att bli antagen ska du ha godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik och fyra andra ämnen
    alternativt
  • svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och tre andra ämnen.


Under utbildningens gång får du följa det nationella programmet samtidigt som du läser de ämnen som saknas för behörighet.

Målet är att du ska bli antagen till det nationella programmet så snart som möjligt.

Du får din utbildning i grupp eller som enskild elev.

Språkintroduktion (IMS)

Programmet vänder sig till dig som är nyanländ ungdom till Sverige. Du får utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

Utbildningen anpassas efter dina behov.

Antagning till programmet sker via hemkommunen.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du ska kunna få ett arbete eller för att du ska kunna söka till ett yrkesprogram.

Utbildningen kan t.ex. innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling.

Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare på ett yrkesprogram.

Du får din utbildning i grupp eller som enskild elev.

Antagning till programmet sker via Helsingborgs gymnasieantagning.


IM- och KAA-Samordnare
Via Sabado
042-45 85 358
via.sabado@bjuv.se