Bjuvs kommuns logga

Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogrammen (IM) är till för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. På ett introduktionsprogram får du en utbildning som är anpassad efter dina behov.

Färgglada bänkar utomhus

På ett introduktionsprogram kan du anpassa studieplanen efter dina behov tillsammans med din studie- och yrkesvägledare och mentor, som tar fram en plan för din gymnasieutbildning.

Vilken inriktning du ska välja beror på dina förutsättningar och vilka mål du har med utbildningen.

Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare om vad du ska välja och hur du söker.

IMS – Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

IMA – Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning.

Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. (Skolverket)

Studie- och yrkesvägledare
Introduktionsprogrammen, IM
Adelina Ukehaxhaj
042-45 85 255
adelina.ukehaxhaj@bjuv.se

Senast publicerad: