Bjuvs kommuns logga

Modersmål

Elever som har ett annat modersmål än svenska, och går i grundskola eller gymnasium, har rätt till modersmålsundervisning. Det är av stor betydelse för ett barn att få utveckla sitt modersmål - det underlättar och ger barnet stöd i sin utveckling och mer kunskap om sin kulturella bakgrund. 

Ungdomar

Rätt till modersmålsundervisning

För att en elev ska ha rätt till modersmålsundervisning krävs att en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål och att språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver även ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmål är ett frivilligt ämne men bedömning och betygsättning sker på samma sätt som övriga ämnen. Man får betyg från årskurs 6.

För att undervisningen ska anordnas krävs det att minst fem elever valt att läsa språket och att det en lämplig lärare finns att tillgå.

(Särskilda bestämmelser gäller om språket är ett minoritetsspråk, se nedan.)

Minoritetsspråk

När det gäller modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska gäller särskilda bestämmelser.

Modersmålsundervisning i dessa språk ska erbjudas även om det är färre elever än fem som önskar undervisning, och minorietsspråket behöver inte vara elevens dagliga umgängesspråk. 

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Ansökan om modersmålsundervisning sker via blankett eller via e-tjänst, och gäller tills dess att platsen sägs upp.

» Klicka här för att ansöka om modersmålsundervisning via e-tjänst eller blankett.

Samordnare för modersmålsundervisning
Vlastimir Abrasevic
vlastimir.abrasevic@skola.bjuv.se
0709 - 55 38 57

Ansvarig för modersmålsenheten
Anna Bergevi
anna.bergevi@bjuv.se
0709- 58 53 67

Senast publicerad: