Bjuvs kommuns logga

Öppen förskola, familjecentral

I Bjuvs kommun finns två familjecentraler, en i Ekeby och en i Bjuv. Familjecentraler är en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn 0-6 år. Här finns öppen förskola, familjestöd, BVC, barnmorskemottagning och kulturstöd.

Lekplats Västergatan

På familjecentralerna finns det flera verksamheter under samma tak och vi arbetar tillsammans på ett enkelt och snabbt sätt för att kunna erbjuda dig stöd och hjälpa dig att hitta lösningar. Målet är att utifrån familjens livssituation främja god hälsa för barn, unga och föräldrar.

Vi är en mötesplats som bedriver pedagogisk verksamhet för barn tillsammans med dig som är vårdnadshavare eller annan vuxen.

Du har möjlighet att knyta nya kontakter, diskutera och få råd och stöd i din föräldraroll. Vi har verksamheter som riktas till olika grupper av barn och föräldrar, som till exempel babycafé.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram, @bjuvskommunsfamiljecentraler för att ta del av vår verksamhet och aktiviteter.

Barnavårdscentralen (BVC)

På barnavårdscentralen erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer fram till ditt barn börjar förskoleklass. Du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling. Vi arbetar också med föräldrargrupper tillsammans med övriga verksamheter på familjecentralerna.

Barnmorskemottagningen (BMM)

När du är gravid följer vi dig och ditt barns hälsa och utveckling. Mer information om hur vi arbetar hittar du här » Barnmorskemottagningen i Bjuv

Familjestöd, föräldrastöd och samtal

Du kan komma till vår familjestödjare för att få svar på frågor eller stöd i olika situationer som rör ditt föräldraskap. Vi samarbetar med öppen förskola, och är delaktiga i de föräldrargrupper och föräldrautbildningar som finns där.

Du som väntar barn eller är nybliven förälder kan vända dig till socialrådgivarna för att skriva faderskap och ansöka om gemensam vårdnad.

Kulturstöd
Är du förälder och behöver språkstöd, kulturstöd eller vägledning på något sätt finns vår kulturstödjare ute i öppna förskolan flera dagar i veckan.

 

Öppna förskolans ordinarie öppettider:

Bjuv:

Måndag 9-12 Barn i ålder 2-12 mån & föräldrar

Måndag 13-16 Barn i ålder 2 mån-6 år & föräldrar

Tisdag 13-15 Språk Café

Onsdag 8-12 Barn i ålder 2-18 mån & föräldrar

Onsdag 13-16 Barn i ålder 2 mån-4 år & föräldrar

Fredag-Jämna veckor 9-11.30 Rörelsepass för Barn i ålder 2 mån-6 år & föräldrar

 

Ekeby

Måndag 9-12 Barn i ålder 2-18 mån & föräldrar

Måndag 12.30-15.30 Barn i ålder 2 mån-6 år & föräldrar

Onsdag 9-12 Barn i ålder 2-8 mån & föräldrar

Onsdag 13-16 Barn i ålder 2-18 mån & föräldrar

Torsdag 13-16 Barn i ålder 2 mån-6 år & föräldrar

Fredag-Udda veckor 9-11.30 Barn i ålder 2 mån-6 år

Kurserna är kostnadsfria och kurslitteratur kan du få låna eller köpa hos på familjecentralen.

Aktivt föräldraskap är en kurs om samarbete med barn och aktivt föräldrarskap

Kurserna följer en kursplan och en modell som utgår från att vi alla kan utvecklas och bli bättre som föräldrar genom att reflektera över vårt föräldraskap.
Förhållningssättet bygger på att barnen ska växa upp med en god självkänsla, utveckla ett gott självförtroende och ett gott mod, kunna samarbeta och ta ansvar.

Hur blir man tydlig som förälder utan att hota, muta eller kränka?

På kurserna visar vi på ett förhållningssätt som underlättar i föräldraskapet och hur man lär sig förstå barnens behov och beteende och hur man kan kommunicera.

Anmäla dig eller bara få veta mer om kursen Aktivt föräldraskap, vänligen kontakta
Anna-Karin.Nystrand-Sacaneno@bjuv.se
042-4585460

Circle of Security ,Trygghetscirkel, en föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 0-6 år

Barn föds inte med en tillhörande bruksanvisning, barnet själv är själva bruksanvisningen
Vill du bli bättre på att tyda ditt barns signaler och behov?
Vill du bli bättre på att tyda ditt barns signaler och behov?

Utbildningen bygger på några grundläggande principer som är viktiga för att skapa trygghet, det är lätt att lära sig och det handlar inte om att man ska bli någon perfekt förälder.
Allt barnet behöver är att jag är tillräckligt bra, vilket innebär att man får göra misstag som förälder.

Trygghet handlar snarare om att man lär av sina misstag. Det är heller aldrig försent att börja med trygghetscirkeln.
Den är användbar från spädbarnsålder till tonåren och även i vuxenrelationer.

Anmälan till kursen eller bara få veta mer om kursen sker, kontakta
Anna-Karin.Nystrand-Sacaneno@bjuv.se
tel 042-458 5460


På familjecentralerna erbjuder vi föräldrastöd kostnadsfritt och du får gärna vara anonym och vid behov av tolk hjälper vi till.

Besöksadress
Familjecentral Bjuv
Mejerigatan 1
267 25 Bjuv

Öppen förskola - Bjuv
Förskollärare
Annakarin Nystrand-Sacaneno
0709-55 36 60
042-458 54 60
Anna-Karin.Nystrand-Sacaneno@bjuv.se

Besöksadress
Familjecentral Ekeby
Storgatan 46
267 76 Ekeby

Öppen förskola - Ekeby
Förskollärare
Helena Langenheim
0709-722437
042-458 5637
helena.langenheim@bjuv.se

Barnvårdscentralen BVC
Bjuv
Catarina 042-406 00 88
Emma    042-406 00 69

Ekeby
Rrezarta     042-406 09 20

Barnmorskemottagningen (BMM)
Bjuv
Cecilia   0771-22 90 00

Familjestödjare
Bjuv
Olivera 042-458 51 36
olivera.markovska@bjuv.se

Ekeby
Susanne 0730-540847
susanne.bromee@bjuv.se

Kulturstödjare
Bjuv
Samar 0730-659309
samar.abouharb@bjuv.se


Senast publicerad: