Bjuvs kommuns logga

Ansökan till vuxenutbildningen

Här finns information om hur du ansöker till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt Utbildning i svenska för invandrare och komvux som anpassad utbildning.

Ansökan till grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt yrkesutbildningar.

Du som vill ansöka till våra enstaka kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt till våra yrkesutbildningar, gör en webbansökan.

Du som vill ansöka till någon av Familjen Helsigborgs andra yrkesutbildningar på gymnasienivå kontaktar en studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Du ska bifoga alla dina tidigare betyg (grundskole- och gymnasiebetyg, komvuxbetyg, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola och så vidare) samt intyg på påbörjade kurser och utbildningar.

Det är viktigt att du söker kurser så att det inte blir några schemakrockar.

 

Ansökan till Utbildning i svenska för invandrare

Du som vill ansöka till Sfi gör en webbanmälan. För mer information, kontakta studie- och yrkesvägedare Ingrid Nöstdal Persson. Du hittar hennes kontaktuppgifter under Studie- och yrkesvägledare på Utbildning i svenska för invandrare, Komvux som anpassad utbildning samt yrkesutbildningar - Bjuvs kommun.

Kom ihåg att skicka in kopior på betyg eller intyg om du har studerat Sfi i en annan kommun tidigare:

Bjuvs kommun
Box 501
267 25 BJUV

 

Ansökan till Komvux som anpassad utbildning

Ansökningar till Särvux görs genom kontakt med Ingrid Nöstdal Persson. Du hittar hennes kontaktuppgifter under Studie- och yrkesvägledare på Utbildning i svenska för invandrare, Komvux som anpassad utbildning samt yrkesutbildningar - Bjuvs kommun.

Välkommen med din ansökan!

Studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasievux samt yrkesutbildningar

Maria Thyrén

Telefon: 042 - 458 52 56

E-post: maria.thyren@bjuv.se

Studie- och yrkesvägledare på Utbildning i svenska för invandrare och Komuvx som anpassad utbildning samt yrkesutbildningar

Ingrid Nöstdal Persson

Telefon: 042 - 458 56 17

E-post: ingrid.nostdal@bjuv.se

Senast publicerad: