Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning för alla vuxna i Bjuvs kommun.

Vi studie- och yrkesvägledare på Bjuvs lärcentrum kan hjälpa dig att hitta din väg framåt. Utifrån dina intressen, egenskaper, värderingar och färdigheter guidar vi dig mot möjliga vägar för vidare utbildning eller arbete. Vi sätter gemensamt upp strategier och mål.

Om du har frågor om grundläggande och gymnasial nivå enstaka kurser kontaktar du Maria Thyrén.

Om du har frågor om sammanhållna yrkesutbildningar på gymnasial nivå kontaktar du Adelina Ukehaxhaj.

Om du har frågor om Sfi eller Särvux kontaktar du Ingrid Nöstdal Persson.