Bjuvs kommuns logga

Särvux - Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en egen skolform som vänder sig till dig som fyllt 20 år och som vill komplettera tidigare utbildning och har en medfödd eller förvärvad hjärnskada.

Särvux är en skolform som passar dig som tidigare gått i särskolan och behöver komplettera din utbildning. Den passar också dig som har en förvärvad hjärnskada.

Särvux i Bjuv är från och med augusti 2017 förlagt på Vuxenutbildningscentrum i Åstorp.

Ansökan gör du tillsammans med vår studie- och  yrkesvägledare på Särvux, se kontaktuppgifter nedan. Kopior på dina tidigare skolbetyg/skolintyg ska bifogas ansökan.

Studie- och yrkesvägledare

Ingrid Nöstdal Persson

Telefon: 042 - 458 56 17

E-post: ingrid.nostdal@bjuv.se

Senast publicerad: