Billesholm Tag Plats

I december 2021 stannar persontågen i Billesholm igen. Då kan du enkelt ta tåget ner till Lund och Malmö. Detta kommer att betyda mycket för Billesholm och därför kör vi nu igång med planeringen och arbetet ordentligt. Projektet kallar vi Billesholm Tag Plats.

Under några år ska vi arbeta med att utveckla den fysiska miljön i Billesholm med fokus på området runt stationsbyggnaden, tunneln och vidare upp till centrum. År 2015 arbetade medborgare, politiker och tjänstepersoner fram ett planprogram. Syftet var att visa hur Billesholm i stora drag skulle kunna utvecklas. Billesholm Tag Plats tar sin utgångspunkt i de synpunkter som kom fram under dessa dialogmöten.I flera av delprojekten i Billesholm Tag Plats bjuder vi in dig som invånare att komma med synpunkter. Hur vill du att specifika platser i Billesholm ska utvecklas?

Vilka projekt kommer genomföras?

 

Billesholms gård (Gröningen)

På platsen ska det byggas 130 lägenheter under tre års tid. Bjuvs kommun har skrivit markanvisningsavtal och en ny detaljplan är på väg fram. I samband med byggstart kommer byggföretagen att informera om var man kan ställa sig i lägenhetskö samt mer exakt hur lägenheterna kommer se ut. Vi kommer också informera om detta när det är aktuellt.

Stationsområdet

När tågen stannar i Billesholm kommer orten få en ny Pågatågsstation och mer kollektivtrafik. Bussar och tåg kommer att mötas på en plats - ett resecentrum invid stationen.

Just nu studerar vi hur området fungerar och vilka konsekvenser tågtrafiken och en utökad busstrafik kan få. Här tittar vi bland annat på tillgänglighet och säkerhet. I början av 2019 kommer vi att informera om vad vi har kommit fram till. Håll utkik här på webbplatsen för aktuell information.

Företaget Kärnfast är nya ägare till stationshuset. I klippet kan du höra Manfred Dröschler och Mikael Ask berätta om planerna. Kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson berättar också om utvecklingen av Billesholm. 

Stationstunneln

För några år sedan byggdes stationstunneln vid det gamla stationshuset i Billesholm. Nu vill vi utveckla denna och göra den både snyggare och tryggare. Belysning, färger och ingångar ska ses över. Läs mer om resultaten från trygghetsvandringarna 

Först ut är ny och bättre belysning. En helt ny ledbelysning monterades april 2019 längs väggarna (istället för på ena väggen som tidigare). Den nya belysningen är också närvarostyrd, den dimmar upp när man närmar sig tunneln och dimmar ner när ingen är där.

Elevrådet åk 4-6 på Jens Billeskolan ger sin syn på stationstunneln i Billesholm.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2019-04-17

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se