Bjuvs kommuns logga

Bjuvs kommuns arkitekturpris

För att främja och uppmärksamma den byggda miljön i kommunen instiftades Bjuvs kommuns arkitekturpris för ett tjugotal år sedan. Nomineringar sker vartannat år. 2023 års vinnare är nybyggnation av flerbostadshus ”3 HUS” på Lilla klockgatan 1A-5F i Bjuv.

Arkitekturprisets vinnare 2023. 3-HUS i Bjuv

Bild ovan: 3-HUS flerbostadshus i Bjuv, bästa nybyggnad 2023.

Arkitekturprisets syfte är att sprida intresse för det byggda genom att premiera byggnadsverk eller anläggningar som bidragit till god byggnadsvård, god arkitektur eller god livsmiljö.

Det kan handla om väl genomtänkt ombyggnad eller restaurering av ett äldre verk, en nybyggnad eller tillbyggnad som är tilltalande eller ett byggnadsverk som bidragit till att utveckla en god livsmiljö ekologiskt, socialt eller på annat sätt.

Den senaste vinnaren från 2023 vann för ''Bästa nybyggnation'': Flerbostadshus ''3 HUS'' på Lilla klockgatan 1A-5F i Bjuv och syns på bilden ovan.

X-hallen_vinnare2021

Bild ovan: X-hallen i Ekeby, bästa ombyggnad 2021.

Skolan_vinnare2021

Bild ovan: Ljungsgårds gamla skola i Billesholm, även den prisades med bästa ombyggnad 2021.

Kriterier och nominering

Byggnaden eller anläggningen ska blivit färdigställd de senaste åren och vara belägen i Bjuvs kommun.

Nominering till priset kan göras av alla (enskilda personer, organisationer, juridiska personer och juryns medlemmar). Bygg- och miljöförvaltningen ska senast i september vartannat år offentligt efterlysa nomineringar på kommunens hemsida samt i media. Nomineringstiden pågår under minst en månad. Enklaste sättet att nominera till priset är via e-tjänsten.

Byggnadsverk kan nomineras i tre kategorier. Anläggning kan nomineras i sistnämnda kategorin:

Grupp A: God byggnadsvård
Varsam och väl genomtänkt ombyggnad, vård eller restaurering av ett äldre verk,

Grupp B: God arkitektur
En ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang,

Grupp C: God livsmiljö
Byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt.

Vinnande byggnadsverk eller anläggning utses med stöd av en av ovanstående kategorier eller i kombination.

Nomineringar

Nomineringar sker vartannat år.

Jury och prisutdelning

Juryn består av representanter från Bjuvs kommuns bygg- och miljönämnd och bygg- och miljöförvaltning. En, eller max två pristagare utses senast vid bygg- och miljönämndens decembersammanträde. Priset delas ut vartannat år (ojämna årtal) i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde senast december månad.

Varje segrare belönas genom att byggnadsverket tilldelas en plakett och diplom.

Vinnare genom åren

2000 Bästa ombyggnad, Billesholms Folkets Park

2001 Bästa ombyggnad, Höganäs Bjuf AB.s skorsten, Bjuv 1:14

2002 Inget pris delades ut

2003 Miljöpris, Brogråda våtmark.

2004 Bästa ombyggnad, Gustavborgs gård.

2005 Bästa ombyggnad, Utescenen, Billesholms Folkets Park.

2006 Bästa ombyggnad, Dragaren 9, Södra Storgatan 35, Bjuv.

2007 Miljöpris, Norra Vram 36:1, Evadal, biogasanläggning och Bästa ombyggnad, Ekeby 10:17, Storgatan 63, Ekeby.

2008–2012 Inget pris delades ut.

2013 Bästa ombyggnad, Ekeby Sparbank.

2014 Inget pris delades ut.

2015 Bästa ombyggnad, restaurering Allegatan 28, Ekeby.

2017 Bästa restaurering och renovering, Ljungsgårdsvägen 37 i Billesholm.

2019 Bästa nybyggnad, nya Brogårdaskolan.

2021 Bästa ombyggnad, Ljungsgårds gamla skola, Ljungsgårdsvägen 44 i Billesholm och Bästa ombyggnad, Gamla smedjan/ X-hallen, Bruksgatan 7 i Ekeby.

2023 Bästa nybyggnad, flerbostadshus ''3-HUS'', Lilla klockgatan 1A-5F i Bjuv (Bjuv 3:58)

Senast publicerad: