Bjuvs kommuns logga

VA-taxa

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan, inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige.

Under november beslutade kommunfullmäktige i Bjuvs, Båstads, Landskronas, Svalövs och Örkelljungas kommun om VA-taxan för 2024 och från den 1 januari 2024 höjs avgifterna för vatten och avlopp.

Höjningarna beror på ett stort investeringsbehov och ökade driftkostnader. Driftkostnaderna har ökat på grund av stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror. Man behöver också anpassa för att kunna möta nya tuffare miljökrav och klimatförändringar som längre torka och häftigare skyfall.

Senast publicerad: