Bygga om, bygga till, bygga nytt

Om du vill bygga något på din fastighet behöver du i de allra flesta fall bygglov eller göra en anmälan. På dessa sidor hittar du information om vad som gäller när du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt. Kontakta gärna oss på byggnadsförvaltningen i ett tidigt skede för rådgivning.

Ritning som visar en bygglovsritning för en tillbyggnad.

Vilka regler för byggande?

Det som byggs finns kvar under en lång tid och berör ofta många människor. Därför ställer samhället krav på det som byggs. De lagar och regler som finns om planering och byggande hittar du i plan- och bygglagen (PBL) och i plan- och byggförordningen (PBF).Vilka byggregler som gäller finns i Boverkets byggregler, BBR.

Om Byggnadsförvaltningen i Bjuvs kommun

Byggnadsnämnden i Bjuvs kommun prövar ansökningar om bygglov, rivningslov och förhandsbesked. Vi handlägger även ärenden om anmälan och tillsynsärenden, det vill säga olovligt byggande. Vi på byggnadsnämnden ansvarar även för att ta fram nya detaljplaner och ändra gamla. På byggnadsnämnden i Bjuv arbetar tjänstepersoner som utför delar av byggnadsnämndens arbete på delegation. Att delegera innebär att överlåta delar av beslutsrätten. Arbetsuppgiften flyttas då från byggnadsnämnden till tjänstepersonerna. I Bjuvs kommun arbetar tjänstepersonerna på byggnadsförvaltningen. Vi tjänstepersoner får stoppa byggen som strider mot lagar och regler. Vi gör platsbesök under tiden som du bygger. Vi har också rätt att få tillträde till tomten och byggnaden. Vi har även en rådgivande roll och ska lämna information till allmänheten om plan- och byggfrågor.

Om du har frågor om lov, anmälan eller förhandsbesked får du gärna kontakta byggnadsförvaltningen. Du når oss enklast genom att skicka din fråga via e-post till bn@bjuv.se.

Ibland kan det vara bra att diskutera det du vill bygga med en bygglovshandläggare. Boka gärna möte med bygglovshandläggare i god tid innan du vill börja bygga. Skicka din mötesförfrågan via e-post till bn@bjuv.se. En bygglovshandläggare kommer att kontakta dig för att hitta en tid som passar.

Om du inte har möjlighet att skicka e-post

Du kan även ringa till Bjuvs kommuns Kontaktcenter, telefon 042 - 458 50 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med någon på byggnadsförvaltningen. Bygglovshandläggare har telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00 - 12.00. 

Bjuvs kommun

Telefon växel 042 - 458 50 00

E-postadress till byggnadsnämnden: bn@bjuv.se

Bygglovshandläggare har telefontid måndag, onsdag, fredag klockan 10-12.