Markanvisningar

Här kommer aktuella markanvisningar publiceras kontinuerligt.

För tillfället har vi inga markanvisningar ute i Bjuvs kommun. Är du intresserad av att ställa dig i kommunens intressentregister kontakta mark- och exploateringsingenjör genom kontaktcenter.

Gata mellan hus med tre våningar. På gatan går människor. Mellan husen och gatan finns träd och en bäck. Träden är gröna och bäcken är blå.