Aktuellt

Aktuell information från Stadsutveckling Selleberga.

Bildväljare

2020

26 juni Planprogrammet på samråd 26 juni till 31 augusti. Här hittar du samtliga handlingar.

4 juni Handbok för planering av levande kvarterPDF

20 januari Fastställning av jord-, berg- och grundvattenförhållanden i marken genom en geoteknisk undersökning.

2019

November Planbeställningen för etapp 1

12 juni Workshop tillsammans med Samordningen för bostadsbyggande och Region Skåne för planeringsunderlag för gestaltning och hållbarhet. Nu pågår arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag.

8 maj Kvalitetsprogrammet överlämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott och ett första spadtag togs för planeringen av området.

2 maj Köpet av Selleberga genomfördes och Bjuvs kommun tog över marken.