Bullrande arbeten i Billesholm

NRC Group kommer på uppdrag av Trafikverket under mars och april att upprätta nytt panelstängsel utmed järnvägen i Billesholm.

Panelstängslet kommer sättas på plats med hjälp av metoden "slaggning" som gör det möjligt att fästa stolparna cirka 0,6 meter ner i marken. Momentet medför störningar i form av buller under tiden arbetet pågår.

Arbetet utförs dagtid måndag-fredag klockan 08:00-16:00.