Fördröjningsdammar i Bjuv

Nu anläggs fördröjningsdammar på Humlegatan och Villagatan för att minska risken för översvämning vid skyfall.

För att minska risken för översvämning på fastigheterna i området kommer NSVA att anlägga fördröjningsdammar. Det kommer även att göras arbete med gatorna för att leda vattnet mot fördröjningsdammarna. Efter förseningar påbörjas entreprenadarbetet vecka 10. Första anläggsdammen vid Humlegatan är färdigställd. Arbetet med etapp 2, dammen vid Villagatan/Norra vägen är försenat på grund av vädret och grundvattenförhållanden. Dammen planeras vara färdig till slutet på januari. Återställning av asfalt kommer att ske under våren 2022 när asfaltsverket åter öppnat efter sitt vinteruppehåll. Under hösten sker planteringar.

Störningar och påverkan i samband med arbetena

Framkomligheten och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer delvis att vara begränsad under arbetet. Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm och annat från stora maskiner.Tänk på att hålla avstånd till grävmaskiner och lastbilar. Passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Kartbild över dagvattendammar