Grävarbete på Södra Storgatan

NCC utför grävarbete i Södra Storgatan på uppdrag av Öresundskraft. Arbetsområdet sträcker sig från Varagårdsskolans idrottshall till busshållplats Gruvgatan. Grävarbetet innebär att trafiken leds om med hjälp av pilar vid in- och utfart på Södra Storgatan. Arbetet startar 2 december och beräknas klart under slutet av månaden.

Uppdatering: Grävarbetet på Södra Storgatan är slutfört. Slutlig återställning med asfaltering utförs under vecka 19.

Bildväljare