Bjuvs kommuns logga

Ombyggnad Södra Storgatan Bjuv

Nu bygger vi om i Bjuv. Södra Storgatan ska bli trafikvänligare för fotgängare och cyklister och vatten- och avloppsledningar förnyas. Nu är vi inne i etapp 9 som pågår till våren 2024. Nedan kan du läsa om projektet och även se kartor och ungefärliga tider för de olika etapperna.

Flygfoto över Södra Storgatan i Bjuv.

Avstängningar vecka 48

Karta för avstängning vecka 48 Pdf, 2.8 MB.

Info till kartan ovan

 • Under veckan kommer arbeten i Gruvgatan att pågå.
 • I etapp 9 fortsätter arbetena och därför kommer den delen av Södra Storgatan att fortsätta vara avstängd.

Avstängda p-platser från 9 oktober - 31 januari

P-platser på Släntgatan stängs av under en längre period. Du som hämtar och lämnar på Vitsippans förskola med bil kan påverkas.
Karta för avstängning och annan hämtnings/lämningsplats Pdf, 3 MB.

 • Vi skapar en gata där cyklister och gångtrafikanter har företräde. Gående och cyklister får tydligare utrymme och hastighetsgränsen på gatan kommer att sänkas från 50 till 40 km per timme.
 • Vi bygger bredare trottoarer.
 • Vi förbättrar belysningen.
 • Vi för in mer grönska i stadsrummet med mer grönskande växtlighet.
 • Vi bygger gatan smalare för att få ner hastigheterna.
 • Vi bygger en upphöjd cirkulationsplats.
 • Vi byter ut gamla VA-ledningar till nya. Läs NSVA:s artikel från oktober 2022 om det pågående arbetet.

Allmän påverkan på grund av arbetet

 • Du som kör, går eller cyklar kan passera under hela byggtiden. Men tidvis med begränsad framkomlighet eller omledning av trafiken via alternativa vägar.
 • Varulämning, post och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt.
 • I samband med inkopplingsarbeten kan vattnet behöva stängas av tillfälligt. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Läs mer på NSVA:s hemsida.
 • Skånetrafikens bussar linje 250 och 251 Pdf, 275.2 kB. kör annan väg under arbetet. Risk för försämrad framkomlighet.

Etapp 9 - övergripande information

I stora drag är det dessa gator som kommer att påverkas under hela projektet:

 • Södra Storgatan i centrala Bjuv
 • Industrigatan
 • Delar av Gruvgatan, Östergatan och Mellersta vägen.
 • Ledningsdragning till Sellebergaområdet

I slutet av augusti 2023 drog etapp 9 i gång. Hela arbetet flyttades då ett snäpp söderut och området som berörs och stängs av är Södra Storgatan från Mellersta vägen till innan Vallgatan. Även den delen av Släntgatan som ligger här emellan påverkas. Trafiken kommer att ledas om och busshållplatsen flyttas tillfälligt. Se skiss över området som påverkas. Denna etapp beräknas vara klar under våren 2024.

Varför bygger vi nytt?

Ombyggnaden av Södra Storgatan i centrala Bjuv är till för att skapa en säkrare och trevligare trafikmiljö. Syftet är att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka gatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning. I samband med arbetet renoverar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) vatten- och avloppsledningarna i centrala Bjuv.

Hur ska området se ut när allt är klart?

Gestaltningsprogram Södra Storgatan - del 1 (etapp 1-9) Pdf, 2.6 MB.
Bilaga 1 - Illustrationsplan Pdf, 3.2 MB.
Bilaga 2 - Visualisering av Södra Storgatan Pdf, 7.4 MB.

Gestaltningsprogram Södra Storgatan - del 2 (etapp 10-11) Pdf, 23.8 MB.

Vi ber alla att fortsätta gynna det lokala näringslivet trots att det kan vara svårt att ta sig ända fram med bil.

Arbete pågår. Foto Andrea Kollman

Arbete pågår. Foto: Andrea Kollman, NSVA

Senast publicerad: