Skateparken i Bjuv stängs tillfälligt

Skateparken i Bjuv stängs tillfälligt vecka 39-42, detta på grund av markarbete.

Bildväljare

Mjukare underlag i skateparken

Under vecka 38 ska stenarna runt skateparken tar bort och marken jämnas till för att sedan ersättas med gummiasfalt. Gummiasfalten blir ett så kallat fallskydd och minskar risken för fallskador.

Under vecka 39 sätts ett skyddande staket upp och markarbetet börjar. Den nya gummiasfalten stelnar långsamt och därför är det alltså inte tillåtet att beträda marken under den tiden arbetet pågår.

Under vecka 41-42 läggs själva gummit ut och skateparken öppnar igen under vecka 43.