Asfaltering

Kommunens ambition är att ha så bra gator och vägar som är möjligt utifrån tillgången på asfalt och kommunens ekonomi. Planerade asfalteringar i kommunen under 2022 hittar du nedan. Vi uppdaterar sidan regelbundet.

Bildväljare

Bjuv

Asfaltering klar:

 • Vipevägen
 • Irisgatan
 • Björnbärsgatan
 • Violgatan
 • Kolonivägen (från Alegatan till Föreningsgatan)

Asfalteras under hösten 2022 i mån av tid:

 • Gång/cykelväg Hyllingegatan-Bergsgatan (pågående)
 • Gång/cykelväg Prästgatan-Smultrongatan (pågående)
 • Gång/cykelväg Hjortrongatan
 • Gång/cykelväg Månstensgatan
 • Ortsgatan/Flötsgatan
 • Bryggeri/Åkerigatan
 • Topasgatan

Billesholm

Asfaltering klar:

 • Jens Billes gata
 • Bäckstigen
 • Knutsgatan
 • Kartgatan
 • Biblioteksgatan (avslutande arbete pågår)

Asfalteras under hösten 2022 i mån av tid:

 • Gång/cykelväg Sylgatan-Dalgatan (pågående)
 • Dalgatan (halva) (pågående)
 • Vallgatan/Torggatan
 • Östervångsvägen

Ekeby

Pågående asfalteringar:

 • Östergatan (Lillemarksvägen upp till Lindgatan)
 • Lindgatan (båda hållen)
 • Grangatan
 • Skolgatan

Asfalteringar under hösten som sker i mån av tid

De kompletterande asfalteringar under hösten är de ställen med störst behov och här sker asfaltering i mån av tid.

Övrig asfaltering - vid fiberdragningar

Parallellt med kommunens asfalteringsarbete genomförs även fiberdragningar i kommunen. Det är operatören Open Infra som gräver upp och lägger fiberkablarna och som ansvarar för att återställa gatan med asfaltering. Företaget nås på openinfra.com/se