Asfaltering

Kommunens ambition är att ha så bra gator och vägar som är möjligt utifrån tillgången på asfalt och kommunens ekonomi. Asfalteringar som gjorts i kommunen under 2022 hittar du nedan. Asfalteringsplan för 2023 läggs upp under våren.

Bildväljare

Bjuv

Asfaltering klar:

 • Vipevägen
 • Irisgatan
 • Björnbärsgatan
 • Violgatan
 • Kolonivägen (från Alegatan till Föreningsgatan)
 • Gång/cykelväg Hyllingegatan-Bergsgatan
 • Gång/cykelväg Prästgatan-Smultrongatan
 • Gång/cykelväg Hjortrongatan
 • Gång/cykelväg Månstensgatan
 • Ortsgatan/Flötsgatan
 • Bryggeri/Åkerigatan
 • Topasgatan

Billesholm

Asfaltering klar:

 • Jens Billes gata
 • Bäckstigen
 • Knutsgatan
 • Kartgatan
 • Biblioteksgatan
 • Gång/cykelväg Sylgatan-Dalgatan
 • Dalgatan (halva)
 • Vallgatan/Torggatan
 • Östervångsvägen

Ekeby

Asfaltering klar:

 • Östergatan (Lillemarksvägen upp till Lindgatan)
 • Lindgatan (båda hållen)
 • Grangatan
 • Skolgatan

Asfalteringsplanen för 2023 läggs upp här under våren.

Övrig asfaltering - vid fiberdragningar

Parallellt med kommunens asfalteringsarbete genomförs även fiberdragningar i kommunen. Det är operatören Open Infra som gräver upp och lägger fiberkablarna och som ansvarar för att återställa gatan med asfaltering. Företaget nås på openinfra.com/se