Coronavirus och covid-19

På dessa sidor hittar du aktuell information med anledning av coronavirus och covid-19.

Skärpta råd för dig som bor i Skåne

Fram till den 13 december gäller följande råd för Skåne:

- Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. Överväg andra alternativ för motionsträning för att undvika trängsel på exempelvis idrottsanläggningar, gym och badhus.

- Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar.

- Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras. Håll avstånd, visa hänsyn och låt andra stiga av innan du stiger på.

- Alla över 15 år avråds från idrottsverksamhet. Undantag görs för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier.

- Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ. Undvik att ordna aktiviteter som gör att många människor samlas.

- Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Du kan läsa mer om beslutet på krisinformation.se.