Kommunens krisberedskap

Så här fungerar Bjuvs kommuns krisberedskap.

Bjuvs kommuns krisberedskap

Kommunens beredskap är god. Det sker regelbundna avstämningar med Länsstyrelsen och Region Skåne i enlighet med de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.

Samtliga förvaltningar har anpassat respektive verksamhet utifrån de förutsättningar som gäller i samband med covid-19 pandemin och med stöd av kommunens pandemiplaner. I enlighet med meddelade föreskrifter och andra rekommendationer har även planer utarbetats för att hantera de effekter pandemi kommer att ha på verksamheten.

Patientsekretess

Skulle någon inom det geografiska området Bjuvs kommun vara smittad är det patientsekretess som råder. Patientsekretess betyder att ingen får, utan någons medgivande, röja misstanke om sjukdom eller konstaterad sjukdomsorsak för andra. Det är bara smittskyddet inom Region Skåne som kan besluta om att informera de som är i riskzonen utifrån smittskyddslagstiftningen.

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Bjuvs kommun lämnar därför inte ut några uppgifter om anställda, elever eller andra som eventuellt är smittade.

Patientsekretessen innebär att Bjuvs kommun inte heller får veta vilka eller hur många i kommunen som är smittade. Vi får bara veta om det påverkar och kan vara kritiskt för våra verksamheter och för att vi då ska kunna vidta åtgärder.

Kommunens uppdrag är att sprida samhällsviktig information till alla invånare och anställda i Bjuvs kommun, framför allt om kommunens egna verksamheter, men också länkar till var du hittar den information du behöver.