Skola och förskola

Barn ska vara i skolan så länge de inte är sjuka. Skolplikten gäller och Bjuvs kommuns skolor är öppna.

Bjuvs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller förebyggande av smittspridning i förskola och skola.

Var uppmärksam på symptom som feber, hosta, svårigheter att andas, halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk. Alla barn och elever ska stanna hemma även vid lätta symptom och ytterligare minst två dygn efter sjukdom. Läs mer i Folkhälsomyndighetens information till vårdnadshavare.

Barn har rätt till plats i förskola i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier. Barn vars vårdnadshavare är heltidspermitterad har rätt till 15 timmar förskola per vecka. Om vårdnadshavaren är permitterad deltid gäller förskola utifrån vårdnadshavarens arbetstider.

Du som vårdnadshavare behöver ha en dialog med förskolan vid en längre frånvaro, för att säkerställa att barnet har fortsatt plats.

Bjuvs kommuns öppna förskolor på familjecentralerna i Bjuv och Ekeby har efter några månaders nedstängning beslutat att öppna upp igen. Vi har öppet under begränsade tider och coronasäkrade former. Mer information hittar du här.

I dagsläget håller förskolor, grundskolor och annan pedagogisk verksamhet öppet. Skolplikten gäller och alla elever som inte är sjuka förväntas vara i skolan. Bjuvs kommun förbereder och har en god beredskap för en eventuell stängning, om det skulle behövas. Även vid en stängning kommer vissa barn och elever i åldern 1-13 år att erbjudas barnomsorg. Det gäller barn till föräldrar som utför samhällsviktig verksamhet och barn med särskilda behov. Vid en eventuell stängning kommer du som vårdnadshavare att få information om hur du anmäler behov av barnomsorg.

Utifrån Riksdagens förordning 2020:115 om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta erbjuds barnomsorg i vissa fall även vid stängning av förskola eller skola. Vid en eventuell skolstängning kommer du som vårdnadshavare att få information av Bjuvs kommun om hur du går tillväga för att anmäla behov av barnomsorg.

Barnomsorg erbjuds till barn mellan 1 och 13 år:

- vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att lösa omsorgsbehovet på annat sätt (Om det finns två vårdnadshavare varav endast en deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.)

- vars särskilda behov bara kan tillgodoses genom förskola eller fritidshem för att få det stöd som behövs (fysiska, psykiska eller andra behov)

Varje organisation och företag har till uppgift att analysera och bedöma vilka delar av den egna verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid samhällsstörningar. Det är din arbetsgivare som bedömer om din arbetsinsats ska ses som samhällsviktig utifrån: MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet och kan ge dig besked om du är berättigad omsorg för dina barn vid eventuell stängning. Via länken finns också information på andra språk.