Skola och förskola

Här hittar du frågor och svar om covid-19.

Bjuvs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller förebyggande av smittspridning i förskola och skola.

Kommunen som huvudman har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar oavsett om det är en pandemi eller inte. På samtliga förskolor och skolor har vi aktiva och inarbetade åtgärder för att förhindra smittspridning bland barn, elever och personal.

Barn och elever som är sjuka med symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma från förskolan eller skolan och undvika nära kontakt med andra. Från och med 9 februari 2022 rekommenderas inte allmänheten att testa sig för covid-19.

Symtomfria barn och elever som är hushållsnära kontakter med någon som har covid-19 behöver inte stanna hemma från förskola eller skola.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens information Om du eller någon i din familj har blivit sjuk.

Personer som är sjuka med symtom ska stanna hemma från förskolan eller förskolan. Från och med den 9 februari 2022 rekommenderas inte allmänheten att testa sig för covid-19. Smittspårning kommer därför inte göras som tidigare och förskolan/skolan behöver inte längre informera om kända fall av covid-19.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer avseende åtgärder för smittspridning i våra verksamheter. Huvudprincipen är att undervisning ska ske på plats i skolan. Elever som går i grundskolan och motsvarande har skolplikt och förväntas därför vara i skolan, om de inte har ett giltigt skäl till frånvaro som exempelvis sjukdom.

Vid mycket hög frånvaro kan det vara nödvändigt att tillfälligt stänga skola, fritidshem eller förskola, om så stor andel av personalen är borta att verksamheten inte kan bedrivas och/eller säkerheten garanteras.

Även vid en stängning kommer vissa barn och elever i åldern 1-13 år att erbjudas barnomsorg. Det gäller barn till föräldrar som utför samhällsviktig verksamhet och barn med särskilda behov. Vid en eventuell stängning kommer du som vårdnadshavare att få information om hur du anmäler behov av barnomsorg.

Utifrån Riksdagens förordning 2020:115 om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta erbjuds barnomsorg i vissa fall även vid stängning av förskola eller skola. Vid en eventuell skolstängning kommer du som vårdnadshavare att få information av Bjuvs kommun om hur du går tillväga för att anmäla behov av barnomsorg.

Barnomsorg erbjuds till barn mellan 1 och 13 år:

- vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att lösa omsorgsbehovet på annat sätt (Om det finns två vårdnadshavare varav endast en deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.)

- vars särskilda behov bara kan tillgodoses genom förskola eller fritidshem för att få det stöd som behövs (fysiska, psykiska eller andra behov)

Varje organisation och företag har till uppgift att analysera och bedöma vilka delar av den egna verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid samhällsstörningar. Det är din arbetsgivare som bedömer om din arbetsinsats ska ses som samhällsviktig utifrån: MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet och kan ge dig besked om du är berättigad omsorg för dina barn vid eventuell stängning.

Via länken finns också information på andra språk.

Barn har rätt till plats i förskola i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier. Barn vars vårdnadshavare är heltidspermitterad har rätt till 15 timmar förskola per vecka. Om vårdnadshavaren är permitterad deltid gäller förskola utifrån vårdnadshavarens arbetstider.

Du som vårdnadshavare behöver ha en dialog med förskolan vid en längre frånvaro, för att säkerställa att barnet har fortsatt plats.

Information kring Bjuvs kommuns öppna förskolor på familjecentralerna i Bjuv och Ekeby hittar du här.