Vaccination mot covid-19

I Region Skåne pågår vaccinationer mot covid-19. Alla som är över 18 år kommer att erbjudas vaccin. Vaccinet är gratis för alla.

  • Vaccination i fas fyra, för personer i åldern 18-59 år, är igång.
  • Invånare i Skåne som är i åldrarna 18 till 59 år och som inte har vaccinerats i någon av de tidigare faserna, kommer att kunna välja mellan 56 vaccinationsställen runt om i Skåne.
  • Det kommer att finnas minst ett vaccinationställe i varje kommun.

Du kan läsa mer om hur vaccination i Skåne går till på 1177.se.

Information på lätt svenska.

Symbol för information på olika språk.