Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 är igång. På 1177.se kan du läsa mer om hur vaccineringen går till och när du kan få erbjudande om att vaccinera dig.

Region Skåne planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Du kan läsa mer om hur vaccination i Skåne går till på 1177.se.

Information på lättläst svenska.

Symbol för information på olika språk.