Kallelser och protokoll

Kommunens fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott sammanträder regelbundet enligt en uppgjord plan.

Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet för arbete och tillväxt, tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden,byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden publiceras på hemsidan efter justering.

För kommunfullmäktige publiceras även kallelsen med handlingar.

Vill du ta del av eventuella bilagor ber vi dig kontakta kommunkansliet eller respektive förvaltning.Vi publicerar inte ärenden som är sekretess.

Sammanträdeslista 2020 (PDF)PDF

Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun PDF

Blankett förrättningsarvode förtroendevald (pdf)PDF

Intyg förlorad arbetsinkomst (pdf)PDF

Driftinformation Ciceron (öppnas i nytt fönster)