Bjuvs kommuns logga

Kallelser och protokoll

Kommunens fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott sammanträder regelbundet enligt en uppgjord plan.

Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt utbildningsnämnden publiceras på hemsidan efter justering.

För kommunfullmäktige publiceras även kallelsen med handlingar.

Vill du ta del av eventuella bilagor ber vi dig kontakta kommunkansliet eller respektive förvaltning.Vi publicerar inte ärenden som är sekretess.

Sammanträdeslista 2024 Pdf, 102.9 kB.

Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun Pdf, 244.5 kB.

Uppförandekod ör förtroendevalda i Bjuvs kommun Pdf, 70.4 kB.

Blankett förrättningsarvode förtroendevald Pdf, 27.1 kB.

Intyg förlorad arbetsinkomst Pdf, 58.9 kB.

Information om personuppgiftsbehandling förtroendevalda Pdf, 120.1 kB.

Driftinformation Ciceron

Läs mer på sidorna nedan

Senast publicerad: