Kommunal anslagstavla

Det här är Bjuvs kommuns anslagstavla. Här hittar du bland annat protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.

Längst ner på sidan hittar du digitala protokoll. Fysiska protokoll förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Hur man överklagar kommunala beslut

Kungörelser:

Omhändertagna fordon 21-10-11 Pdf, 73 kB.

Omhändertagna fordon 21-09-09 Pdf, 190.5 kB.

Omhändertagna fordon 21-09-02 Pdf, 74.2 kB.

Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Selleberga 17:1 m fl i Bjuv Pdf, 132.2 kB.

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun har 2021-04-26, § 33 antagit Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuvs kommun

Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:
Det finns inga för tillfället

Kommunfullmäktige sammanträder: måndag 29 november kl 17.30 i Varagårdsskolan aula i Bjuv

Kallelser kommunfullmäktige

Justerade protokoll:

Protokoll kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2021-10-25

Anslaget från och med: 2021-11-08

Anslaget till och med: 2021-11-30


Protokoll kommunfullmäktiges valberedning

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Anslaget från och med: 2021-11-19

Anslaget till och med: 2021-12-11

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-03

Anslaget från och med: 2021-11-09

Anslaget till och med: 2021-12-01


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-10

Anslaget från och med: 2021-11-11

Anslaget till och med: 2021-12-03


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-24

Anslaget från och med: 2021-11-25

Anslaget till och med: 2021-12-17

Protokoll kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

Datum för sammanträde: 2021-11-24

Anslaget från och med: 2021-11-29

Anslaget till och med: 2021-12-28

Protokoll barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-24

Anslaget från och med: 2021-11-26

Anslaget till och med: 2021-12-18


Barn- och utbildningsnämnden, sekretess

Datum för sammanträde: 2021-11-24

Anslaget från och med: 2021-11-26

Anslaget till och med: 2021-12-18


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-08

Anslaget från och med: 2021-11-11

Anslaget till och med: 2021-12-03


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-15

Anslaget från och med: 2021-11-17

Anslaget till och med: 2021-12-09

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-24

Anslaget från och med: 2021-11-26

Anslaget till och med: 2021-12-18

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sekretess

Datum för sammanträde: 2021-11-15

Anslaget från och med: 2021-11-17

Anslaget till och med: 2021-12-09

Protokoll byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-10-21

Anslaget från och med: 2021-10-26

Anslaget till och med: 2021-11-17

Protokoll kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Anslaget från och med: 2021-11-23

Anslaget till och med: 2021-12-15

Protokoll tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-23

Anslaget från och med: 2021-11-29

Anslaget till och med: 2021-12-20

Protokoll vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Anslaget från och med: 2021-11-25

Anslaget till och med: 2021-12-17


Protokoll överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2021-10-26

Anslaget från och med: 2021-10-29

Anslaget till och med: 2021-11-22

Protokoll Söderåsens samordningsförbund

Datum för sammanträde: 2021-10-12

Anslaget från och med: 2021-10-20

Anslaget till och med: 2021-11-11