Kommunal anslagstavla

Det här är Bjuvs kommuns anslagstavla. Här hittar du bland annat protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.

Längst ner på sidan hittar du digitala protokoll. Fysiska protokoll förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Hur man överklagar kommunala beslut

Kungörelser:

Underrättelse inför antagande gällande ändring av detaljplan för Elestorp 7:86 i Ekeby, Bjuvs kommun, Skåne län Pdf, 138.5 kB.


Omhändertagande av fordon:

Den 1 november omhändertogs ett fordon, registreringsskylt XZZ784, Opel Astra 1.6, på Spannmålsgatan i Ekeby.

Den 19 september omhändertogs ett fordon, med registreringsskylt WAF079, Peugeot 307, på Oscarsgatan 2 i Billesholm.

Den 13 septembert omhändertogs ett fordon med registreringsskylt ZRL110, Ford Focus Sedan, på Sorteraregatan, Ekeby.

Den 9 september omhändertogs ett fordon, med registreringsskylt ZRL110, Hyundai Kona, på Biblioteksgatan, Billesholm.

Den 6 september omhändertogs ett fordon, med registreringsskylt SRO663, Volvo V+ S40, 2001, på Missionsgatan i Ekeby.


Kommunfullmäktige sammanträder:

Kommunfullmäktige sammanträder: måndag 12 december kl 17.00 i Varagårdsskolans aula, S Storgatan 21 i Bjuv

Kallelser kommunfullmäktige


Justerade protokoll:

Kommunfullmäktiges valberedning

Datum för sammanträde: 2022-11-24

Anslaget från och med: 2022-11-30

Anslaget till och med: 2022-12-22Protokoll kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2022-11-28

Anslaget från och med: 2022-12-02

Anslaget till och med: 2022-12-24

Protokoll för kommunfullmäktige

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Protokoll kommunfullmäktiges valberedning

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2022-11-30

Anslaget från och med: 2022-12-02

Anslaget till och med: 2022-12-24

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-11-23

Anslaget från och med: 2022-11-24

Anslaget till och med: 2022-12-16


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-12-07

Anslaget från och med: 2022-12-08

Anslaget till och med: 2022-12-30


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

Datum för sammanträde: 2022-11-23

Anslaget från och med: 2022-11-28

Anslaget till och med: 2022-12-23

 

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-30

Anslaget från och med: 2022-11-02

Anslaget till och med: 2022-12-26


Barn- och utbildningsnämnden, sekretess

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-11-21

Anslaget från och med: 2022-11-23

Anslaget till och med: 2022-12-15


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, sekretess

Datum för sammanträde: 2022-11-21

Anslaget från och med: 2022-11-23

Anslaget till och med: 2022-12-15

Protokoll byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-24

Anslaget från och med: 2022-11-30

Anslaget till och med: 2022-12-22

Protokoll kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-10-05

Anslaget från och med: 2022-10-11

Anslaget till och med: 2022-11-02

Protokoll tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-29

Anslaget från och med: 2022-12-02

Anslaget till och med: 2022-12-23

Protokoll vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-28

Anslaget från och med: 2022-11-30

Anslaget till och med: 2022-12-22


Protokoll överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2022-10-18

Anslaget från och med: 2022-10-26

Anslaget till och med: 2022-11-17

Datum för sammanträde: 2022-11-22

Anslaget från och med: 2022-11-30

Anslaget till och med: 2022-12-22