Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar bland annat för barnomsorg och skola.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns förskola, grundskola, särskola, elevhälsa samt socialtjänst för barn, unga och familj.