Byggnadsförvaltningen

Byggnadsförvaltningen består av de tre områdena bygglov, detaljplaner och karta/mät/GIS.

Byggnadsförvaltningen ansvarar för fysisk planering och beredning av frågor enligt bland annat plan- och bygglagen(PBL) som till exempel bygglov.

Chef för byggnadsförvaltningen är Annelie Gille.