Bjuvs kommuns logga

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att leda och samordna olika kommunövergripande uppdrag.

Kommunstyrelsens förvaltning består av följande avdelningar samt en stab:

  • HR-avdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • Avdelningen för kommunikation och medborgarservice
  • Samhällsbyggnadsavdelningen
  • Kansliavdelningen

Chef för kommunstyrelsens förvaltning är tillförordnad kommundirektör Christian Alexandersson.

Senast publicerad: