Bjuvs kommuns logga

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar bland annat för socialtjänst, äldreomsorg och stöd till personer med fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Förvaltningen ansvarar för följande områden:

  • Hemtjänst
  • Särskilt boende
  • Hemsjukvård
  • Rehabilitering
  • Psykiatriverksamhet
  • Funktionsstöd LSS (LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • Äldreomsorg
  • Socialtjänst för barn, unga och familj
  • Socialtjänst för vuxna

Chef för socialförvaltningen är Jessica Alfredson.

Senast publicerad: