Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar bland annat för barnomsorg och skola.

Inom utbildningsförvaltningen finns förskola, grundskola, särskola, elevhälsa samt vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning.