Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar bland annat för äldreomsorg och stöd till personer med fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Förvaltningen ansvarar för fölande områden:

  • Hemtjänst
  • Särskilt boende
  • Hemsjukvård
  • Rehabilitering
  • Bostadsanpassningsbidrag
  • Psykiatriverksamhet
  • Handikappomsorg (LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • Äldreomsorg