Kommunalråd och oppositionsråd

Bjuvs kommun har tre råd; ett kommunalråd på heltid, ett kommunalråd på halvtid och ett halvtids oppositionsråd.

Kommunalrådet på heltid är även kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet är andre vice ordförande.

Kommunalrådet på halvtid är även ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt.


Kommunalråd heltid: Mikael Henrysson (SD) 0730 - 80 37 36

Kommunalråd halvtid: Jörgen Johnsson (M) 0738 - 06 67 38

OppositionsrådUlrika Thulin (S) 0721 - 66 97 10