Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och kan beskrivas som kommunens riksdag. De 31 ledamöterna väljs i kommunvalet vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principellt viktiga frågor och ärenden av större vikt. Detta gäller till exempel budget, skatt, taxor och avgifter.

Man beslutar också vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra och vilka personer som ska vara ledamöter och ersättare i nämnden.

Fullmäktige sammanträder en gång i månaden förutom i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och inför sammanträdena publiceras kallelsen och handlingarna på kommunens hemsida. Kallelse med handlingar finns tillgängliga på biblioteken och i kommunhusets kontaktcenter.

Kommunfullmäktiges mandatperiod är 2022-10-15 - 2026-10-14

Mandatfördelning efter valet 2022 är:

Sverigedemokraterna (SD) 13
Moderaterna (M) 5
Socialdemokraterna (S) 10
Vänsterpartiet (V) 1
Centerpartiet (C) 1
Kristdemokraterna (KD) 1

Samverkan

Samverkan mellan (SD) och (M).
Samverkan mellan (S), (C), (KL) och viss samverkan med (V).

Kommunfullmäktiges presidium:

Ordförande: Pia Trollehjelm (SD), 0730-58 87 15
1:e vice ordförande: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (kommer att kompletteras med mobilnr)
2:e vice ordförande: Christer Landin (S), 0709-55 36 73

Ledamöter:

Pia Trollehjelm (SD), ordförande
Mikael Henrysson (SD)
Kenneth Bolinder (SD)
Kalle Holm (SD)
Raymond Blixt (SD)
Bengt Gottschalk (SD)
Christel Hedlund (SD)
Lisbeth Madsen (SD)
Thomas Olsén (SD)
Baloo Engström (SD)
Benny Trollehjelm (SD)
Michael Sörensen (SD)
Sven-Ingvar Blixt (SD)
Matthias Åkesson (M)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), 1:e vice ordförande
Patric Fors (M)
Andrej Schönbäck (M)
Jörgen Johnsson (M)
Urika Thulin (S)
Anders Månsson (S)
Liselott Ljung (S)
Christer Landin (S), 2:e vice ordförande
Madeleine Landin (S)
Patrik Söderberg (S)
Terhi Laine (S)
Bo Blixt (S)
Liselott Rehnstrand (S)
Kai Christiansen (S)
Petra Nielsen (V)
Krister Nilsson (C)
Maria Berglund (KD)


Ersättare:

Bengt Gottschalk (SD)
Lars Hein (SD)
Andreas Björk (SD)
Claes Osslén (SD)
Jerry Karlsson (SD)
Lena Hein (SD)
Ronnie Andersson (SD)
Linda Helgesson Farrelly (M)
Gazmir Vukaj (M)
Zofia Svensson (M)
Inga Bakken (S)
Anders Ljung (S)
Håkan Olsson (S)
Sofia Hallqvist (S)
Niklas Svalö (S)
Viktoria Sjöstrand (V)
Dzenis Krnjic (V)
Kerstin Persson (C)
Camilla Sjöberg (C)
Urban Berglund (KD)
Jonas Lindqvist (KD)

Vi publicerar kontaktuppgifter till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.