Bjuvs kommuns logga

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och består av 13 ledamöter.

Kommunstyrelsen ska, på uppdrag från kommunfullmäktige, hålla samman den kommunal verksamheten och bereda alla ärenden som ska behandlas av fullmäktige. Detta oavsett om ärendet kommer från kommunstyrelsen själv eller från någon av nämnderna. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden finns bland annat:

Ekonomi
Personal
Näringsliv
Information
Socialt hållbar utveckling
Gemensam kommunadministration


Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott. Detta är även personalutskott och krisledningsnämnd.

Kommunstyrelsens presidium består av:
Ordförande: Mikael Henrysson (SD), 0730 - 80 37 36
1:e vice ordförande: Kenneth Bolinder (SD), 0721 - 67 08 59
2:e vice ordförande: Ulrika Thulin (S), 0721 - 66 97 10

Ledamöter:
Mikael Henrysson (SD), ordförande
Kenneth Bolinder (SD), 1:e vice ordförande
Kalle Holm (SD)
Pia Trollehjelm (SD)
Baloo Engström (SD)
Raymond Blixt (SD)
Matthias Åkesson (M)
Jörgen Johnsson (M)
Ulrika Thulin (S), 2:e vice ordförande
Liselott Ljung (S)
Anders Månsson (S)
Bo Blixt (S)
Maria Berglund (KD)

Ersättare:
Christel Hedlund (SD)
Bengt Gottschalk (SD)
Andrej Schönbäck (M)
Zofia Svensson (M)
Christer Landin (S)
Bo Hallqvist (S)
Krister Nilsson (C)

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Senast publicerad: