Barn- och utbildningsnämnden

Här hittar du uppgifter om barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Kenneth Bolinder (-), ordförande, 0721 - 67 08 59

Patrik Söderberg (S), ledamot

Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande

Catarina Leo (S), ledamot

Håkan Olsson (S), ledamot

Madeleine Landin (S), ledamot

Krister Nilsson (C), ledamot

Pia Trollehjelm (SD), ledamot

Benny Trollehjelm (SD) ledamot

Göran Palmkvist (M), ledamot

Linda Helgesson Farrelly (M), ledamot

Andrej Schönbäck (M) 1:e vice ordförande, 0736 - 64 66 74

Lars Paradis (S), ersättare

Kai Christiansen (S), ersättare

Kjell-Åke Johnsson (S), ersättare

Nils-Erik Sandberg (S), ersättare

Anita Blixt (-), ersättare

Ingegärd Berglund (KD), ersättare

Lena Hein (SD), ersättare

Lars Hein (SD), ersättare

Lisbeth Madsen (SD), ersättare

Vakant (SD), ersättare

Vakant (M), ersättare

Jörgen Johnsson (M), ersättare