Bjuvs kommuns logga

Bygg- och miljönämnden

Här hittar du uppgifter om bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Ordförande Kalle Holm (SD), 0730 - 74 95 02
1:e vice ordförande Jörgen Johnsson (M), 0704-85 23 56
2:e vice ordförande Kai Christiansen (S) 0768 - 52 97 80

 

Kalle Holm (SD), ordförande

Thomas Olsén (SD), ledamot

Raymond Blixt (SD), ledamot

Mali Kukulovic (M), ledamot

Jörgen Johnsson (M), 1:e vice ordförande

Kai Christiansen (S), 2:e vice ordförande

Nils-Erik Sandberg (S), ledamot

Bertil Johansson (S), ledamot

Linus Sjödin (SD), ersättare

Amanda Hansen (M), ersättare

René Jensen (KD), ersättare

Kerstin Persson (C), ersättare

Senast publicerad: