Byggnadsnämnden

Här hittar du uppgifter om byggnadsnämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Kalle Holm (SD), ordförande 0730 - 74 95 02

Claes Osslén (SD), ledamot

Raymond Blixt (SD), ledamot

Jörgen Johnsson (M), ledamot

Göran Palmkvist (M), 1:e vice ordförande (ska kompletteras med mobilnummer)

Liselott Ljung (S), 2:e vice ordförande 0721 - 67 08 56

Kai Christiansen (S), ledamot

Nils-Erik Sandberg (S), ledamot

Bertil Johansson (S), ledamot

Thomas Olsén (SD), ersättare

Michael Sörensen (SD), ersättare

Magnus Olsson (SD), ersättare

Sven-Ingvar Blixt (-), ersättare

Vakant (M), ersättare

Jörgen Sjöqvist (S), ersättare

Sofia Hallqvist (S), ersättare

Mihaly Dima (S), ersättare

Jonas Lindqvist (KD), ersättare