Tekniska nämnden

Här hittar du uppgifter om tekniska nämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.


Ordförande Pia Trollehjelm (SD), 0730-58 87 15
1:e vice ordförande Matthias Åkesson (M) (kommer att kompletteras med mail och mobilnummer)
2:e vice ordförande Liselott Ljung (S), 0721-67 08 56


Pia Trollehjelm (SD), ordförande

Christel Hedlund (SD), ledamot

Benny Trollehjelm (SD), ledamot

Matthias Åkesson (M), 1:e vice ordförande

Jörgen Johnsson (M), ledamot

Liselott Ljung (S), 2:e vice ordförande

Håkan Olsson (S), ledamot

Krister Nilsson (C), ledamot

Sven-Ingvar Blixt (SD), ersättare

Gazmir Vukaj (M), ersättare

Lars Paradis (S), ersättare

Bo-Göran Börjesson (S), ersättare