Tekniska nämnden

Här hittar du uppgifter om tekniska nämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Bengt Gottschalk (SD), ledamot

Jerry Karlsson (SD), ledamot

Sven-Ingvar Blixt (-), 1:e vice ordförande 0738 - 40 22 41

Pia Trollehjelm (SD), ordförande 0730-588 715

Matthias Åkesson (M), ledamot

Alf Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Bo Blixt (S), ledamot

Håkan Olsson (S), ledamot

Krister Nilsson (C), ledamot

Poul Erik Berntsen (SD), ersättare

Ronnie Andersson (SD), ersättare

Bengt Stensson (SD), ersättare

Jörgen Johnsson (M), ersättare

Gazmir Vukaj (M), ersättare

Lars Karlsson (S), ersättare

Lars Alm (S), ersättare

Niklas Svalö (S), ersättare

Krister Bergsten (L), ersättare