Valnämnden

Här hittar du uppgifter om valnämndens ledamöter och ersättare.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Christer Stedt (S), 2:e ordförande

Anders Ljung (S), ledamot

Fredrik Andersson (L), ledamot

Anne Li Ullerholm (SD), ledamot

Claes Osslén (SD), 1:e vice ordförande

Patric Fors (M), ordförande

Liselott Ljung (S), ersättare

Johanna Augustsson (S), ersättare

Arild Johansen (KD), ersättare

Bengt Gottschalk (SD), ersättare

Susanne Mårtensson (SD), ersättare

Matthias Åkesson (M), ersättare