Vård- och omsorgsnämnden

Här hittar du uppgifter om vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Kalle Holm (SD), ordförande 0730-74 95 02

Poul Erik Berntsen (SD), ledamot

Jörgen Johnsson (M), 1:e vice ordförande 0738 - 06 67 38

Zofia Svensson (M), ledamot

Anders Månsson (S), 2:e ordförande 0709 - 49 54 01

Inga Bakken (S), ledamot

Maria Berglund (KD), ledamot

Baloo Engström (SD), ersättare

Göran Palmkvist (M), ersättare

Christer Stedt (S), ersättare

Camilla Sjöberg (C), ersättare