Vård- och omsorgsnämnden

Här hittar du uppgifter om vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Ulrika Thulin (S), 2:e ordförande 0721 - 66 97 10

Inga Bakken (S), ledamot

Vakant (S), ledamot

Christer Stedt (S), ledamot

Maria Berglund (KD), ledamot

Camilla Sjöberg (C), ledamot

Caroline Johansson (SD), ledamot

Lise-Lott Johansson (SD), ledamot

Christel Hedlund (SD), ledamot

Anne Li Ullerholm (SD), ordförande 0738 - 40 20 37

Lisbeth Madsen (M), 1:e vice ordförande 0721 - 67 08 62

Zofia Svensson (M), ledamot

Håkan Olsson (S), ersättare

Johnny Nilsson (S), ersättare

Kai Christiansen (S), ersättare

Patrik Söderberg (S), ersättare

Leif Johansson (V), ersättare

Elena Gordeeva (L), ersättare

Börje Sjöstrand (SD), ersättare

Susanne Mårtensson (SD), ersättare

Anita Blixt (-), ersättare

Gert Liljenborg (SD), ersättare

Göran Palmkvist (M), ersättare

Jörgen Johnsson (M), ersättare