Bjuvs kommuns logga

Kommunfakta

Här hittar du snabba fakta om Bjuvs kommun, budget, årsredovisning och medborgarundersökningar.

Bildväljare

Snabba fakta om Bjuvs kommun

I Bjuvs kommun bor omkring 16 000 människor och det är därför på sätt och vis fel att säga att Bjuv är en liten kommun. 140 av Sveriges 290 kommuner har färre invånare än Bjuv, som därför är nästan exakt medianstor (aug 2022). Till ytan är dock Bjuv, med sina 115 kvadratkilometer, en av Sveriges minsta kommuner. Kommunen skulle få plats 177 gånger om inom Kirunas yta.

Sedan millenniumskiftet har kommunbefolkningen vuxit med i snitt 100 personer om året. Det föds fler människor (~163) än det dör (~145) men befolkningstillväxten beror framför allt på inflyttning. Under 2021 ökade befolkningen med 145 personer (+0,9%).

Befolkningsökning och åldersstruktur

Bjuvs kommun är en attraktiv boendeort med korta avstånd till såväl storstad som naturupplevelser. Om kommunen lyckas realisera sina byggplaner beräknas befolkningen öka med ungefär 250 personer årligen fram till år 2040.

Medelåldern i Bjuvs kommun är 40,6 år vilket är cirka 1 år yngre än rikssnittet. (år 2021)

Om 10 år beräknas skillnaden mellan kommun och rike ha vuxit till 2,4 år och år 2040

till 3,2 år. Bjuvs kommun har med andra ord en fördelaktig åldersstruktur där andelen invånare i arbetsför ålder är förhållandevis stor jämfört med andelen barn och pensionärer.

Hälften av kommunens befolkning bor i kommundel Bjuv medan den andra halvan är jämnt fördelad mellan Billesholm och Ekeby. I kommunen bor människor med härkomst från över 100 olika länder.

Enligt senaste medborgarundersökningen tycker 84,5 procent av tillfrågade invånare att kommunen är en bra plats att bo på.

Regionen och pendling

Bjuvs kommun är en del av regionen och regionen är en del av Bjuv. Varje dag pendlar cirka 2 600 människor till kommunen för att arbeta samtidigt som cirka 4 700 kommuninvånare tar sig till arbete utanför kommunen (år 2020). Från Bjuvs station avgår 36 tåg om dagen mot Helsingborg och från Billesholm avgår 19 tåg om dagen mot Malmö

Befolkning i siffror

I november 2022 bodde det 16 000 personer i Bjuvs kommun

Den 31 december 2021 såg fördelningen ut såhär i de tre större orterna:

  • Bjuv 7 942 invånare
  • Billesholm 4 169 invånare
  • Ekeby 3 725 invånare

Hur stor är kommunen?

115 kvadratkilometer.

Hur många har kommunen som arbetsgivare?

Cirka 1 200 medarbetare.

Läs mer:

Befolkningsprognos Bjuvs kommun 2022-2040 Pdf, 584.5 kB.

Medborgarundersökningar

Ekonomi i kommunen

Läs mer på Familjen Helsingborgs sida.

Är du nyinflyttad eller funderar på att flytta till Bjuvs kommun?

I tidningen Nyinflyttad kan du läsa mer om Bjuvs kommun.

Senast publicerad: