Bjuvs kommuns logga

Årsbudget

Budgeten är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. Här redovisar det politiska styret vilka satsningar de vill genomföra under året och vad det kommer att kosta. Bjuvs kommuns budget har en omslutning på strax över en miljard kronor. Här kan du läsa budget för 2023 och 2024 samt den ekonomiska planen för 2024 - 2025 och 2025-2026.

Budgeten fastställs en gång om året, i juni, och omfattar nästkommande år (budgetår) och ytterligare två år efter det. I dokumentet kan du läsa varifrån kommunen får sina intäkter och hur dessa fördelas mellan de olika verksamheterna i form av budget- och investeringsramar. Av budgeten framgår vilka särskilda satsningar det politiska styret vill genomföra de närmaste åren. Det kan vara satsningar i form av utbyggnad av kommunal service som exempelvis gator och förskolor, men även satsningar för att höja kvaliteten på verksamheten. I kommunens budget beskrivs även den politiska viljeinriktningen i form av mål för verksamheten.

Budget 2023 och ekonomisk plan för 2024 - 2025 Pdf, 2.1 MB.

Budget 2024 och ekonomisk plan för 2025-2026 Pdf, 2.1 MB.

Kommunfullmäktige §119 beslut om budget 2023 och ekonomisk plan 2025-2026 för Bjuvs kommun Pdf, 114.5 kB.

Investeringssammanställning budget 2024 Pdf, 438.9 kB.

Senast publicerad: