Bjuvs kommuns logga

Lag om krav på e-faktura

Med anledning av det lagkravet om e-faktura har Bjuvs kommun övergått till att endast ta emot elektroniska fakturor.

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ställer Bjuvs kommun krav på att alla leverantörer endast ska skicka e-fakturor till kommunen. Bjuvs kommun kommer således inte att ta emot pappersfakturor, fakturor per mejl eller pdf-fakturor.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade och direktköp, där betalning sker mot faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär i korthet att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF; LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

 

Mer information om e-faktura

www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/e-faktura
www.sfti.se

Mer information om den nya lagen

InExchange

Senast publicerad: