Bjuvs kommuns logga

Din egen krisberedskap

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för både samhällets men även vår egen säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Gränsen för var ditt ansvar upphör och var samhällets ansvar tar vid går inte att exakt fastställa. Det beror på många faktorer, däribland krisscenariot.

Du behöver förbereda dig för att klara är att ta hand om dig själv och dina närmaste, åtminstone i det inledande skedet av en kris. I praktiken innebär det att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå under en vecka. Du behöver ha vissa saker hemma och lagra ett förråd av förnödenheter. Gärna genom att ställa iordning en krislåda med saker som kan vara bra att ha. Genom att förbereda dig på detta vis kan kommunen, regionen och andra myndigheter fokusera på att hjälpa utsatta grupper, till exempel äldre, sjuka och barn - de som mest utsatta och behöver hjälp.

Tips om hur du förbereder dig för allvarliga händelser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet som bland annat arbetar för att du och andra invånare kan förbereda sig för en kris eller allvarlig händelse. Våren 2018 skickades en informationsbroschyr, Om krisen eller kriget kommer, ut till alla svenska hushåll. Nedan finns länkar till broschyren.

På lätt svenska
På svenska
På engelska
På finska
På franska
På arabiska

Det finns flera webbplatser om hur du som privatperson kan arbeta med risker och säkerhet. Goda råd om hur du säkrar ditt hem och minskar risken för vardagsolyckor samt hur du planerar för att kunna klara dig vid en större samhällskris.

Din säkerhet dinsäkerhet.se
Civilförsvarsförbundet 72timmar.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap msb.se
Räddningstjänsten Skåne Nordväst rsnv.se

Organisationen Försvarsutbildarna har tagit fram ett antal digitala verktyg som stöd för din egen krisberedskap. På deras webbplats finns tips och hjälp för att skapa en egen checklista för vad du bör ha hemma om krisen kommer och en quiz som kan hjälpa dig att förbereda dig.

Hemberedskap - vatten

Hemberedskap - mat

Hemberedskap - värme

Hemberedskap - kommunikation

Senast publicerad: