Bjuvs kommuns logga

Hur du alarmerar

I samband med större olyckor eller samhällshändelser är det viktigt för dig att känna till hur du snabbt kan kontakta myndigheterna. Vid livsfara ska du alltid ringa 112!

Senast publicerad: