Bjuvs kommuns logga

Med anledning av situationen i Ukraina

Kommunen följer noggrant utvecklingen i vår omvärld och är beredda att vidta åtgärder vid behov. Vi arbetar långsiktigt med krisberedskap och deltar i olika samverkansforum med andra myndigheter och aktörer.

Bildväljare

Kommunens grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns.

Ledningsgruppen i Bjuvs kommun har upprättat en stab som arbetar operativt och strategiskt i frågor som rör beredskap.

På webbplatsen krisinformation.se finns information och länkar från svenska myndigheter om läget just nu. Där hittar du även information om händelsen riktad till barn.

Krisinformation.se

På Utrikesdepartementets hemsida finns råd och information till svenska resenärer:

Utrikesdepartementet

På Myndigheten för samhällsberedskap hittar du ytterligare information: MSB

Vi har även samlat information och länkar till filmer som handlar om din egna krisberedskap här: Krisberedskap

To you fleeing Ukraine - beware of human trafficking: Swedish gender equality agency

Information på ukrainska om den svenska skolan: Welcome to the Swedish school

Ytterligare information för hjälp och stöd

Viljan att hjälpa till är stor och just nu stödjer du människorna i Ukraina bäst genom att ge ett ekonomiskt stöd till svenska hjälporganisationer som redan har ett etablerat arbete i Ukraina eller dess grannländer. Läs mer på deras respektive hemsidor för att hitta mer information och om hur du gör för att skänka en gåva eller hjälpa till på andra sätt.

Om du istället vill anmäla ditt intresse för att hjälpa till direkt till oss i Bjuvs kommun använder du denna e-tjänst:

Samordning av frivilliga initiativ för flyktningar från Ukraina - Bjuvs kommun

Hjälporganisationer

Act Svenska kyrkans katastrofhjälp

Civil rights defenders stöd till människorättsförsvarare i Ukraina

Erikshjälpens insamling för organisationer på plats i Ukraina

IM:s arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i Ukraina

Kvinna till Kvinnas katastroffond för att stötta lokala kvinnoorganisationer

Reportrar utan gränsers arbete för att skydda journalister som rapporterar från krigszonerna

Röda Korsets humanitära arbete på plats i Ukraina

SOS Barnbyars katastroffond

Svenska Freds arbete för hållbar fred i världen

UNHCR:s arbete för människor på flykt

UNICEFS arbete för barnen i Ukraina

Det är normalt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Barn och unga är särskilt utsatta. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn.

Nedan hittar du mer stöd för dig som är orolig och stöd för hur du kan prata med ditt barn om Ukrainakrisen.

1177.se

Försvarsmakten om att prata med barn om oro för omvärldsläget

Information (på svenska, ryska och ukrainska) till vuxna som tar hand om barn efter flykt – Uppsala universitet

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Tänk på detta innan du delar information (krisinformation.se)

Senast publicerad: